NOTEDIT - midiworld for blinds

Aktuálna verzia

Aktuálna verzia: 2.0
Vydaná: 15. apríla 2012
Stiahnuté: 2762

Stiahnuť Notedit 2.0

Aktuálny snapshot

Aktuálny snapshot: 108
Vydaný: 14. januára 2014
Stiahnutý: 912

Čo je nové

Stiahnuť snapshot 108

Lilypond

Ak chcete pomocou Noteditu tlačiť noty,
stiahnite a nainštalujte si program Lilypond.

Domovská stránka programu Lilypond

Stiahnuť Lilypond

Kto je Online

Momentálne je 5 návštevníkov a 0 člen(ov) online.

Ponuka

Úvodná stránka

MIDI Encyklopédia

Napíšte nám

Kniha návštev

Odporučte nás

Kontakt

RSS

Seriály

Do útrob MIDI (14)

Notedit 3 (25)

Style creator (5)

Event editor (5)

Spolu 49

Na stiahnutie

Štýly (1)

Študijné texty (9)

Spolu 10

HľadaťPokročilé vyhľadávanie

POČÍTAČE

Kedysi bol pre nevidiaceho človeka svet výpočtovej techniky neprístupný. Všetko sa však zmenilo začiatkom 90-tych rokov, kedy austrálska firma Robotron vyvinula hovoriaci "minipočítač" pre nevidiacich. Volal sa Eureka A4. Nemal obrazovku, iba klávesnicu, disketovú mechaniku a reproduktor, z ktorého sa ozýval mierne šušlavý ale príjemný, stále však syntetický hlas. Eureka bola malých rozmerov a funkciami sa samozrejme nemohla rovnať klasickému počítaču s operačným systémom Ms Dos, napriek tomu však znamenala prelom v počítačovej gramotnosti nevidiacich. Eureka mala okrem klasických funkcii ako boli diár, telefónny zoznam či kalkulačka aj veľmi kvalitný textový editor, hudobný editor, ktorý umožňoval písať noty až v štyroch hlasoch a pre pokročilejších ponúkala Eureka programovací jazyk Basic, ktorý bol zabudovaný priamo do Eureky, s použitím externých programov však nadšenci mohli programovať aj v jazyku MBasic alebo Pascal.

Ukážka hlasu Eureky

Keďže ja som práve v septembri roku 1991 začal navštevovať gymnázium, bolo potrebné vyriešiť otázku, ako budem spracovávať písomné úlohy. Moji učitelia neovládali braillovo písmo a ja som zasa nemohol čítať bežné texty. Môj problém vyriešilo Konto nádeje Slovenskej televízie a Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Konto nádeje mi rukami generálneho riaditeľa STV dňa 2.12.1991 odovzdalo čítací prístroj Optacon II v hodnote 172 000 Kčs. Bol to prístroj, ktorý umožňoval nevidiacemu človeku čítať texty. Možno si ho predstaviť ako malú škatuľku s podlhovastým hmatovým displayom. Zo škatuľky viedol kábel, na ktorého konci bola malá kamera. Nevidiaci položil prst na hmatový display a do druhej ruky vzal kameru, ktorú posúval po texte. Optacon v reálnom čase previedol snímaný obraz na hmatateľný. Ak teda bolo pod kamerkou napríklad písmeno I, cítil človek na prste vibrujúcu paličku. Pri písmene O vibrujúce koliesko. Teda žiadna konverzia do braillovho písma či do reči. človek pod prstom cítil presne to, čo bolo na papieri. Bola to výhoda aj nevýhoda. Výhoda preto, lebo takto bolo možné čítať naozaj všetko bez ohľadu na typ písma. Šikovný užívateľ mohol čítať aj azbuku alebo noty. Nevýhodu mali najmä nevidiaci, ktorí o zrak prišli pred základnou školskou dochádzkou a teda nemali zafixovaný tvar písmen. Takí ľudia sa museli učiť celú abecedu a zvládnutie Optaconu bolo pre nich ťažšie. Ja som tvar písmen poznal, preto u mňa výcvik spočíval viacmenej v tom, že som si musel zvyknúť na vibrujúce tyčinky, ktoré neustále menili tvar a môj prst si musel na to zvyknúť, aby vibrujúce obrázky mohol správne rozlišovať.

Únia nevidiacich mi zasa v tom istom čase zakúpila Eureku A4, ktorá mi umožňovala písať texty a tie potom cez pripojenú ihličkovú tlačiareň tlačiť a odovzdávať učiteľom. Takto som mohol nie len písať písomky a listy, ale si aj zapisovať poznámky, myšlienky, vytvárať prvé literárne dielka či úvahy a všetko ukladať na disketu. Ako chlapec som sa zaujímal nie len o jej bežné funkcie ale aj o tie menej používané, záhadné a tajuplné - Basic. Naštudoval som si svojpomocne základy programovacieho jazyka Basic a vytváral na Eureke vlastné programy, ktoré boli veľmi jednoduché a slúžili iba mne (rôzne výpočty, evidencie a podobne). Určite som sa nemohol rovnať "velikánom" programovania, ktorí na Eureke dokázali naprogramovať pokročilé programy alebo hry a šírili ich ďalej voľne alebo aj komerčne. Svoju Eureku som vlastnil až do roku 2002, kedy som ju - ešte stále funkčnú - daroval ďalej.

V roku 1999 mi už Eureka prestala vyhovovať. V roku 1996 som totiž už ako vysokoškolák začal navštevovať Podporné centrum pre zrakovo postihnutých (CEZAP), ktoré sídli ešte aj dnes na matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave. Toto centrum okrem mnohých iných služieb ponúkalo nevidiacim študentom univerzity kurzy práce s PC, študenti mohli večer prichádzať do priestorov CEZAPu a využívať vtedy ešte vzácny internet, mohli si tam čítať alebo scannovať knihy a vôbec - využívať techniku, ktorú doma nemali. Tak som aj ja práve tu spoznal možnosti klasického počítača. Ako prvú prekážku som za pomoci svojho prvého lektora Petra Mozdíka odstránil svoju neznalosť strojopisu. Tá je pre nevidiaceho pri PC nevyhnutná. Naučil som sa písať "všetkými desiatimi" a mohli sme sa vrhnúť na PC. Najprv základy Ms Dosu, potom Windows 95, internet, Ms Office a napokon scanner a program Rekognitu. Možno sa tu niekto spýta, načo vlastne to všetko? Sám som si kedysi myslel, že moja Eureka mi bude naveky stačiť. Nebolo to však tak. Čoraz viac prichádzali do popredia materiály v elektronickej podobe. Moji profesori písali svoje skriptá na počítačoch a boli ochotní poskytnúť mi ich na diskete. Rovnako moji spolužiaci písali poznámky či svoje práce na PC a tiež boli ochotní mi ich na diskete priniesť. Moja Eureka však nedokázala čítať dokumenty Ms Wordu a už vôbec nedokázala prijať či odoslať e-mail. Práve preto som bol nútený prichádzať do CEZAPu a tam svoje skriptá či iné študijné materiály na počítači konvertovať do formátu Eureky, aby som si ich doma mohol čítať. A scanner? Ten zasa pomocou programu Rekognita dokázal previesť klasický tlačený text do elektronickej podoby. Pre mňa to bol veľký objav. Zistil som, že ak položím na scanner potlačený papier, tak si ho po stlačení niekoľkých kláves môžem prečítať. Bolo to úžasné a opäť tu bol CEZAP, kde som mohol využívať scanner spolu s počítačom a scannovať si knihy, ktoré v elektronickej podobe neboli.

Od roku 1996 do roku 1999 som sa stal celkom zručným užívateľom PC. Uvedomoval som si však, že nebudem vždy v Bratislave a nebudem mať vždy po ruke CEZAP. Preto som si na začiatku piateho roku štúdia na VŠ kúpil svoj prvý počítač. Na tú dobu to bola úplná špička - procesor s frekvenciou 256, pamäť 64 Mb, pevný disk o veľkosti 2,5 Gb, operačný systém Windows 98 a Office 98. Kúpil som ho "spod ruky" za 20 000 Sk a slúži mi dodnes, hoci ho zapínam už málokedy. Všetci spolužiaci mi ho závideli. K promócii mi moja manželka kúpila scanner a tak sa mi otvorili nové možnosti, ktoré som dovtedy len okrajovo využíval v CEZAPe.

Internet a e-mail ma po odchode z rodného mesta na prvé pôsobisko spájali s bývalými priateľmi a kolegami. Scanner mi scannoval knihy a vo Worde som písal kázne či rôzne iné administratívne úlohy. Ako drobná prekážka sa však po čase javila skutočnosť, že so svojim PC som viazaný na kanceláriu. Ako nevidiaci som nemohol na poradách či seminároch používať poznámkový blok a ceruzku, nemohol som ani celý počítač nosiť so sebou, preto ma v roku 2001 začali niektorí priatelia nahovárať na notebook. V tých časoch ale ceny notebookov začínali na úrovni 60-70 000 Sk a kúpiť si také dačo vôbec nebolo jednoduché. Tu som sa však stal svedkom nečakanej Božej milosti, keď sa sám Pán Boh svojimi predivnými spôsobmi postaral o to, aby som takýto notebook mal. Viac o tejto udalosti čítajte v mojom článku "Vraj sa o nás Pán boh nestará".

Dnes je už počítač mojim neodmysliteľným pomocníkom. Pokročil samozrejme vývoj, používame dnes už modernejšie programy, lepšie hlasy a počítač nám dáva stále viac a viac možností, ale jeho základné poslanie pre nevidiaceho ostalo - umožniť mu prijímať a vytvárať informácie ako aj komunikovať so svetom. Presne to sa deje aj u mňa vďaka internetu, e-mailu, scanneru, kancelárskym programom a mnohým ďalším doplnkom.

Ostáva otázka, ako to všetko robí nevidiaci? V ostatných rokoch sa na trhu objavilo množstvo špeciálnych programov, ktoré nevidiacemu čítajú obrazovku - čítač obrazovky - screenreader. Ja osobne používam screenreader Jaws. Je to americký program, ktorý vďaka slovenskému alebo českému hlasu dokáže prečítať text na obrazovke, rovnako spoľahlivo však číta aj ikony, položky v menu, rôzne tlačidlá a ovládacie prvky, takže človek môže naozaj plnohodnotne s počítačom pracovať. Ostáva stále veľa oblastí, ktoré sú pre nevidiaceho neprístupné. Sú to najmä grafické aplikácie a obrázky. Ani ten najlepší screenreader nedokáže opísať obsah obrázku alebo poskytnúť informáciu z webovej stránky, kde je ona iba grafickou ikonou znázornená. Preto aj dnes nevidiaci, hoci majú ozvučené počítače, bojujú za dostupné programy a dostupné webové stránky.

Ukážka hlasu môjho počítača

Dovolím si povedať, že dnes som už celkom pokročilým užívateľom PC. Zvládam nielen bežnú obsluhu aplikácii, ale aj obsluhu operačného systému a ak potrebujem niečo špeciálne, tak si to naprogramujem. Je pravda, že programovaniu som sa pri "veľkom" počítači dlho bránil. Ale vďaka svojmu kamarátovi Petrovi Vágnerovi, ktorý ma len cez e-mail a ICQ začal zasväcovať do tajov programovania som sa postupne oboznámil so základmi jazyka Pascal a neskôr spoznal aj platformu Delphi. Pritom ako som spoznával jednotlivé zákutia programovania, vytváral som jednoduché programčeky a hry, na ktorých som si mohol preberanú látku odskúšať.

Tu Vám ponúkam zatiaľ síce skromnú, ale predsalen zbierku svojich programov. Sú zväčša jednoduché a zamerané na zábavu, pretože programovanie ako také je v prvomrade mojou záľubou. Zverejňujem tu najmä programy, ktoré sú všeobecné a teda by Vás mohli zaujať.

UnssCart

Keďže sa v ostatnom čase angažujem v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska, pokúsil som sa výpočtovou technikou napomôcť pri spravovaní evidencie členov. Výsledkom mojej snahy je program Unsscart, ktorý je databázovým programom, vhodným pre evidovanie a správu členov primárne Únie nevidiacich a slabozrakých, po úprave by ho však mohli využiť akékoľvek záujmové skupiny či inštitúcie.
Viac o programe Unsscart čítajte tu

Moje voľne šíriteľné (freeware) programy

Ak chcete ako používateľ ktoréhokoľvek môjho free programu podporiť vývoj ďalších programov, môžete tak urobiť zaslaním ľubovoľnej čiastky na číslo účtu 6634763007/1111 s použitím variabilného symbolu 161809.

BOOKREADER

Počítačová technika nám umožňuje nascannovať knihu do počítača a pomocou špeciálnych rozpoznávacích programov ich previesť do čitateľnej podoby. To však ani zďaleka neznamená, že nevidiaci čitateľ sa môže vo všetkom vyrovnať vidiacemu. Nascannovaný text mu sprístupní textový obsah, no nepovie mu nič o vzhľade knihy, grafickej úprave či ilustráciách. Dokonca po nascannovaní sa text stáva jednoliatym a nevidiaci čitateľ tak neraz nemá ani predstavu o tom, koľko strán vlastne kniha má, ktorú stranu práve číta a nemôže teda ani knihu čítať synchrónne s vidiacim človekom. Pri beletrii to ešte nemusí byť problém. Neraz však aj nevidiaci človek potrebuje zacitovať z odbornej knihy, alebo číta študijnú knihu, kde sa autor odkazuje na iné strany. Tento nedostatok aspoň zčasti rieši program Bookreader, ktorý používateľovi umožňuje vytvárať a následne čítať knihy vo formáte book. Ako to funguje?

Viac o programe Bookreader vrátane ukážkovej knihy a skriptu pre používateľov čítača obrazovky Jaws nájdete tu

NOTEDIT

Hoci dnes už nevidiaci človek môže na počítači písať a čítať knihy, posielať a prijímať e-mailové správy, surfovať po internete, stále je dosť zložitou otázkou komponovanie hudby. Program Notedit prináša nevidiacim používateľom možnosť vytvárať notový zápis a prevádzať ho priamo do hudobného súboru midi, ktorý je prehrateľný ako v počítači, tak aj na klávesových nástrojoch.
Viac o programe Notedit nájdete tu

Ďalšie programy


Zoradiť podľa: Názov (A\D) Dátum (A\D) Hodnotenie (A\D) Obľúbenosť (A\D)
Súbory sú momentálne radené podľa: Názvu (od A do Z)


  Lilipond 2.14
Popis: Program Lilipond
Verzia: 2.14 Veľkost súboru: 24.04 MB
Pridané dňa: 15.12. 2013 Počet stiahnutí: 793
Hodnotiť súbor | Detaily

  Notedit_3_Snapshot
Popis: Aktuálny snapshot programu Notedit
Verzia: 108 Veľkost súboru: 1.00 MB
Pridané dňa: 14.01. 2014 Počet stiahnutí: 912
Hodnotiť súbor | Detaily

Prihlásenie

Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte svoj účet? Môžete si ho vytvoriť. Ako registrovaný užívateľ získate veľa výhod. Budete môcť upraviť vzhľad tohto webu, nastaviť zobrazenie komentárov, posielať komentáre, posielať správy ostatným užívateľom a veľa ďalších.

Anketa

Čo hovoríte na Notedit?

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Môže byť
Nič moc
NepoužiteľnýVýsledky
Ďalšie ankety

Hlasov: 5
Komentárov:: 4
NOTEDIT - midiworld for blinds
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.05 sekúnd