NOTEDIT - midiworld for blinds

Aktuálna verzia

Aktuálna verzia: 2.0
Vydaná: 15. apríla 2012
Stiahnuté: 2873

Stiahnuť Notedit 2.0

Aktuálny snapshot

Aktuálny snapshot: 108
Vydaný: 14. januára 2014
Stiahnutý: 968

Čo je nové

Stiahnuť snapshot 108

Lilypond

Ak chcete pomocou Noteditu tlačiť noty,
stiahnite a nainštalujte si program Lilypond.

Domovská stránka programu Lilypond

Stiahnuť Lilypond

Kto je Online

Momentálne je 3 návštevníkov a 0 člen(ov) online.

Ponuka

Úvodná stránka

MIDI Encyklopédia

Napíšte nám

Kniha návštev

Odporučte nás

Kontakt

RSS

Seriály

Do útrob MIDI (14)

Notedit 3 (25)

Style creator (5)

Event editor (5)

Spolu 49

Na stiahnutie

Štýly (1)

Študijné texty (9)

Spolu 10

HľadaťPokročilé vyhľadávanie

1. Čo je Event editor


Autor: admin - Piatok, 01.03. 2013 - 18:00:00
Final verzia 3; Snapshot 100

Hudba je mimoriadne zvláštny fenomén. Je zachytiteľná iba sluchom, nemožno ju vziať do ruky, nemožno sa jej ani len dotknúť, nemožno ju opísať slovami, nemožno ju nakresliť ani stvárniť obrazom. Sluchová dimenzia je tá jediná, ktorá nám umožňuje vnímať hudbu, plynúcu v konkrétnom čase. A predsa vždy bola v ľuďoch túžba nejako tú zvláštnu hudbu zachytiť. My dnes máme magnetofóny a videokamery, ale kedysi nič z toho nebolo a predsa hudobníci chceli svoje dielo odovzdať iným v podobe, akej by ho mohli zvečniť. A vznikli noty – vlastne pokus o zapísanie hudby – pokus o jej stvárnenie v obrazovej podobe. Vďaka notám vieme, ako koncertoval Bach, hoci v jeho dobe neexistovali žiadne nahrávacie stroje. Máme notové záznamy, ktoré nám hovoria, ktoré tóny stláčať, ale predsa nehovoria nič o tom, ako má skladba znieť, aký register by mal byť použitý a podobne. Vďaka Pánu Bohu za noty, no aj tak to nie je plnohodnotný záznam hudby.

Technická doba však priniesla ešte ďalší pokus, ako zaznamenať hudbu. Systém midi nám umožňuje zaznamenať našu hru do digitálnych nástrojov, sekvencerov a počítačov. Nejde však o skutočnú nahrávku, ale len o záznam o tom, čo presne sme na hudobnom nástroji stlačili a kedy. Systém midi pretvára hudbu na čísla, pretože jedine číslam dokážu moderné stroje porozumieť. Každá jedna nota, každé pootočenie potenciometra, každé stlačenie pedála je vyjadrené číslom a zapísané do midi súboru ako číselná správa o tom, že na nástroji bola stlačená klávesa alebo pedál. Midi súbor je teda dlhým zoznamom takýchto číselných správ, ktoré sa v angličtine nazývajú messages (správy) alebo tiež events (udalosti).

Samozrejme, bolo by asi veľmi nešikovné, keby sme chceli v počítači upravovať našu hudbu a počítač by nám ukázal dlhý zoznam čísel. Ťažko by sme asi v tej spleti hľadali tú jednu konkrétnu notu, ktorú potrebujeme upraviť. Preto ak v notovom editore alebo sekvenceri, akým je aj program Notedit, otvoríme midi súbor, program sa snaží previesť ho do podoby, ktorá je pre nás prijateľná. V prípade profesionálnych notátorov zobrazí priamo na obrazovke noty, v prípade Noteditu sprístupní skladbu tak, aby ju človek mohol prehrávať a upravovať bez zrakovej kontroly. No či sa už skladba zobrazí ako notový zápis alebo čokoľvek iné, vždy ide o výsledok analýzy a proces prevádzania čísel na inú podobu. Teda v klasickom hudobnom editore síce vidíme skladbu a môžeme si ju prehrať, alebo sa pohybovať po taktoch či trackoch, ale to je výsledok práce, ktorú vykonal program. On si ten dlhý zoznam číselných správ načítal a podáva nám ju svojim vlastným spôsobom. Ak potom urobíme v skladbe nejakú zmenu a uložíme ju opäť do midi súboru, program musí znova vykonať prevod, ale teraz opačne. Zo svojho vlastného spôsobu musí vytvoriť zoznam číselných udalostí, ktoré zapíše do súboru. Aký je výsledok? Očakávali by sme, že po otvorení midi súboru, opravení jednej noty a opätovnom uložení skladby dostaneme identický súbor s jedinou zmenou v onej note. V skutočnosti to však tak nie je. Problém je práve v tých konverziách a prevodoch, ktoré každý program musí urobiť, ak nám chce pieseň ukázať v zrozumiteľnej podobe. Skrátka každý program si zo súboru načíta číselné správy, prevedie ich do človekom použiteľnej podoby, ale späť ich už poukladá po svojom. Prirovnal by som to k opisovaniu knihy sluchom. Predstavte si, že niekto vezme do ruky knihu a bude vám diktovať. Vy budete písať. Ak potom porovnáte váš text s originálom, bude síce výsledok zhodný, čo sa týka zoradenia slov – teda obsahovo to bude ten istý text -, ale formálne to nebude identická kópia predlohy. Vy urobíte odseky inde ako ich urobil autor, budete písať iným písmom, možno inak napíšete čiarky a možno sa dopustíte aj prehrešku voči tvrdému alebo mäkkému i. Ak teda položíte oba texty vedľa seba, bude to veľký rozdiel. Tak je to aj s midi súbormi. Otvorením midi súboru a jeho opätovným uložením v akomkoľvek midi editore dostaneme síce zvukovo zhodnú, ale formálne rozdielnu kópiu originálu. To v niektorých prípadoch nemusí vadiť, ale v iných to môže narobiť pekný chaos. Práve z tohto dôvodu je niekedy potrebné midi súbor upraviť bez toho, aby si program všetky udalosti načítal a prevádzal ich do niečoho iného. Práve v takých prípadoch je neoceniteľným pomocníkom editor udalostí – Event editor.

Event editor je teda nástroj, ktorý nám zobrazí skladbu ako zoznam midi správ s ich číselnými hodnotami. Samotný program pritom na daných správach nič nezmení a je na nás, či niektorú upravíme, zmažeme, alebo vložíme novú. Po skončení práce Event editor znova všetky správy v pôvodnom poradí zapíše do súboru a my dostaneme výsledok, ktorý je naozaj úplne identický s pôvodným originálom a jediná zmena je len tá, ktorú sme sami vykonali.

Tento spôsob úpravy midi súborov je vhodný hlavne vtedy, ak v skladbe nechceme robiť veľké zmeny. Ak by sme potrebovali dokomponovať ešte 8 minútovú pasáž, potom naozaj Event editor nie je tá správna cesta. Ale ak máme midi súbor, ktorý nám hrá bezchybne a vadí nám na ňom iba jeho tempo, nastavený zvuk, alebo nota, ktorá na konci udrie, hoci ju tam nechceme, je Event editor vhodný nástroj na to, aby sme malú chybičku krásy opravili a pritom nič iné nezmenili ani nepokazili.

Názov Event editor je odvodený od slova event – udalosť. V Event editore teda po načítaní súboru uvidíme skutočne zoznam všetkých midi udalostí v ich číselnej, alebo aj textovej podobe. Meniť, mazať alebo vkladať nové správy však môžeme len vtedy, ak rozumieme problematike midi, ak vieme, čo ktoré číslo znamená, čo ktorá správa robí. Tento seriál vám predstaví Event editor, ktorý je súčasťou programu Notedit 3. Je to skutočne efektívny, mocný a praktický nástroj. Tento seriál je však zameraný výhradne na jeho obsluhu. Nenájdete v ňom výklad jednotlivých správ a číselných hodnôt, pretože predpokladám, že ich už poznáte. Ak to tak nie je, preštudujte si najprv seriál „Do útrob MIDI“, ktorý vám poskytne všetky potrebné informácie na to, aby ste mohli smelo ovládnuť Event editor Noteditu.


 

·

 Ďalšie články v rubrike Event editor

25. Zarovnanie dĺžky nôt
24. Posúvanie skladby alebo jej častí
23. Nahrávanie
22. Metronom
21. Porovnávanie midi súborov
20. Kopírovanie, vystrihovanie a odstraňovanie objektov
19. Vkladanie a mazanie pozícií
18. Notový režim a midi režim

Hodnotenie článku

Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý

Možnosti


 Vytlačiť článok Vytlačiť článok

"1. Čo je Event editor" | Prihlásiť/Registrovať | 0 komentárov
Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.

Ako anonymný užívateľ nemôžete posielať komentáre, prosíme zaregistrujte sa
NOTEDIT - midiworld for blinds
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.05 sekúnd