NOTEDIT - midiworld for blinds

Aktuálna verzia

Aktuálna verzia: 2.0
Vydaná: 15. apríla 2012
Stiahnuté: 2233

Stiahnuť Notedit 2.0

Aktuálny snapshot

Aktuálny snapshot: 108
Vydaný: 14. januára 2014
Stiahnutý: 586

Čo je nové

Stiahnuť snapshot 108

Lilypond

Ak chcete pomocou Noteditu tlačiť noty,
stiahnite a nainštalujte si program Lilypond.

Domovská stránka programu Lilypond

Stiahnuť Lilypond

Kto je Online

Momentálne je 2 návštevníkov a 0 člen(ov) online.

Ponuka

Úvodná stránka

MIDI Encyklopédia

Napíšte nám

Kniha návštev

Odporučte nás

Kontakt

RSS

Seriály

Do útrob MIDI (14)

Notedit 3 (25)

Style creator (5)

Event editor (5)

Spolu 49

Na stiahnutie

Štýly (1)

Študijné texty (9)

Spolu 10

HľadaťPokročilé vyhľadávanie

17. Tlač nôt


Autor: admin - Piatok, 30.08. 2013 - 18:00:00
Čo je Lilipond - Vytvorenie notového zápisu do jednej osnovy - Vytvorenie notového zápisu do dvoch osnov

Čo je Lilipond

Program Notedit sám o sebe nevytvára grafickú podobu nôt na obrazovke a nedokáže ani noty v grafickej podobe tlačiť. Využíva však externý program Lilipond, ktorý dokáže konvertovať textové súbory, vytvorené za použitia prísnej syntaxe, na súbory PDF, ktoré obsahujú notový záznam. Súbor pre Lilipond je možné napísať ručne v akomkoľvek textovom editore, avšak písať noty bez toho, aby človek počul hudbu a zároveň dodržiavať prísnu syntax, nie je vôbec jednoduché. Ak teda potrebujeme napísať notový záznam a vytlačiť ho, môžeme noty pripraviť v programe Notedit, kde je vkladanie nôt pohodlné, zapísané noty môžeme prehrávať a prípadné chyby opravovať. Keď je hudba hotová, prikážeme Noteditu, aby z nej vytvoril súbor, určený pre Lilipond. Na pevnom disku vznikne súbor s príponou LI, na ktorom už stačí iba dať enter. Program Lilipond sa postará o prevedenie súboru LI na tlačiteľné noty. Ak konverzia prebehne správne, vedľa súboru LI sa objaví aj súbor PDF, ktorý bude obsahovať notový záznam. Pribudne tiež súbor s príponou MID, ktorý bude obsahovať zvukovú verziu a objaví sa aj súbor LOG, v ktorom budú informácie o tom, ako prebiehala konverzia a či nedošlo k nejakým chybám.

Netreba snáď zdôrazňovať, že nato, aby sme mohli získať grafickú podobu nôt, musí byť program Lilipond v našom počítači nainštalovaný. Nájdeme ho na domovskej stránke Noteditu.

Program Lilipond nie je potrebné nijako spúšťať, ani v ňom nič nastavovať. On sám o sebe síce obsahuje editor, ktorým je možné súbory LI otvárať a upravovať, ale tento editor nie je nevidiacemu používateľovi veľmi prístupný. Súbor LI je však možné otvoriť aj v akomkoľvek textovom editore a vykonať v ňom úpravy, ak je to potrebné. Pritom však treba poznať syntax Lilipondu. Nevhodný zásah do súboru by mohol spôsobiť, že tento nebude správne prevedený. Súbory LI sú kódované v kódovaní UTF8, preto je potrebné otvárať ich napríklad v Poznámkovom bloku systému Windows, ktorý je schopný súbory v tomto kódovaní otvoriť a po opätovnom uložení aj kódovanie zachovať. Kódovanie nemá vplyv na konkrétne noty, mohlo by však zmršiť názov skladby, meno autora alebo prípadné iné textové informácie.

Súbor PDF, ktorý vznikne po konverzii programom Lilipond, obsahuje už grafický notový záznam. Môžeme ho otvoriť v programe Adobe reader, alebo na ňom iba z kontextového menu vybrať možnosť Tlačiť. Tento súbor môžeme tiež pokojne šíriť, posielať e-mailom ako náš notový výtvor.

Súbor mid, ktorý vznikne po konverzii, je určený na jednoduchú kontrolu, či boli noty prečítané správne. Určite tento midi súbor nemôžeme porovnávať s midi súbormi, vytvorenými v Notedite. Mid, ktorý vznikne ako produkt Lilipondu má fixne nastavené tempo, teda toto bude pri všetkých skladbách rovnaké. Tiež neobsahuje žiadne kontroléry ani informácie o zvukoch, takže všetky skladby budú hrať klavírom. Lilipond pri tvorbe súboru mid nerešpektuje repetície, takže ak máme v skladbe repetície, ktoré v midi súbore nie sú použité, neznamená to, že v notovom zázname značka opakovania nie je. Ignorovanie repetícií je zásadný prístup Lilipondu k tvorbe midi súborov. Napriek tomu je súbor midi vhodný pre kontrolu notového zápisu. Môžeme v ňom počuť najmä to, ako Lilipond pochopil rytmus skladby. Skrátka, hudobník by podľa nôt v PDF mal zahrať to, čo počujeme v súbore MID. Syntax Lilipondu je veľmi zložitá a tak nemožno vylúčiť, že záznam, ktorý v Notedite znie správne, bude v Liliponde znieť nesprávne. Ak znie midi súbor melodicky či rytmicky nesprávne, je pravdepodobne chybný aj grafický zápis nôt, pretože Lilipond nesprávne porozumel zápisu z Noteditu. Takéto chyby treba odstrániť ručnou editáciou súboru LI, alebo sa obrátiť na tvorcu programu Notedit, aby zistené chyby zapracoval.

Vo všeobecnosti ešte treba dodať, že Notedit neumožňuje tlačiť noty z viac ako jedného tracku. Nemôžeme teda do notovej podoby previesť všetkých 16 trackov a získať tak partitúru pre filharmóniu. Musíme si zvoliť konkrétny track a do súboru pre Lilipond budú vyexportované iba noty z tohto jedného tracku.

Vytvorenie notového zápisu do jednej osnovy

Ak chceme získať notový záznam, ktorý bude zapísaný v jednej notovej osnove, nastavíme kurzor na track, ktorý obsahuje noty, ktoré majú byť vytlačené. Potom z menu Súbor/Lilipond zvolíme položku "Vytvoriť súbor Lilipondu z tracku ako celku". Otvorí sa dialógové okno, v ktorom zadáme názov súboru a zvolíme jeho umiestnenie. Ako názov súboru je vhodné napísať korektne názov skladby aj s mäkčeňmi a dĺžňami, pretože tento názov bude v grafickej podobe napísaný ako názov skladby. V notách bude tiež uvedený autor a to ten, ktorý je zadaný v Notedite, vo vlastnostiach skladby ako autor (Viac pozri v kapitole o vlastnostiach skladby). Po potvrdení bude súbor uložený a dostane príponu LI. Ak tento súbor vyhľadáme na pevnom disku počítača a klikneme naň, bude automaticky spustený program Lilipond, ktorý náš súbor skonvertuje do grafickej podoby a túto uloží do rovnomenného súboru s príponou PDF.

Pri exporte nôt sa Notedit pokúsi určiť kľúč, ktorý bude zobrazený na začiatku notovej osnovy. Ak track obsahuje prevažne noty jednočiarkovej oktávy, bude použitý husľový kľúč. Pri nižších tónoch bude navrhnutý basový kľúč.

Notová osnova môže obsahovať noty rôznej výšky, avšak nemôže obsahovať noty priveľkého rozsahu. Do notovej osnovy s husľovým kľúčom na začiatku len ťažko zapíšeme naraz veľké C a C4. Ak takúto skutočnosť Notedit zistí, upozorní na to a navrhne prepracovať track tak, aby bol notový zápis v dvoch osnovách.

Vytvorenie notového zápisu do dvoch osnov

Noty z tracku môžeme vytlačiť aj tak, že budú zapísané v dvoch osnovách, ako je to bežné pri klavírnych skladbách. Track však musí byť na takýto typ exportu pripravený a to tak, že noty pre hornú osnovu musia byť zapísané v prvých piatich hlasoch a noty pre dolnú osnovu musia byť zapísané v hlasoch 6 až 10. V takomto prípade bude grafický záznam obsahovať korektné klavírne notové prevedenie skladby.

Prerábať už hotový track do podoby, aká je vyžadovaná pre tlač do dvoch osnov, môže byť náročné. Preto je vhodné track, o ktorom vieme, že ho budeme chcieť tlačiť, už písať ako track s dvoma osnovami. (Viac o tom pozri v kapitole 10 - Režimy rúk).

Samotný export vykonáme tak, že nastavíme kurzor na track, ktorý obsahuje noty, ktoré majú byť vytlačené. Potom z menu Súbor/Lilipond zvolíme položku Vytvoriť súbor Lilipondu z tracku ako dvoch partov. Otvorí sa dialógové okno, v ktorom zvolíme názov súboru a jeho umiestnenie. Ako názov súboru je vhodné napísať korektne názov skladby aj s mäkčeňmi a dĺžňami, pretože tento názov bude v grafickej podobe napísaný ako názov skladby. V notách bude tiež uvedený autor a to ten, ktorý je zadaný v Notedite, vo vlastnostiach skladby ako autor (Viac pozri v kapitole o vlastnostiach skladby). Po potvrdení bude súbor uložený a dostane príponu LI. Ak tento súbor vyhľadáme na pevnom disku počítača a klikneme naň, bude automaticky spustený program Lilipond, ktorý náš súbor skonvertuje do grafickej podoby a túto uloží do rovnomenného súboru s príponou PDF.


 

·

 Ďalšie články v rubrike Notedit 3

25. Zarovnanie dĺžky nôt
24. Posúvanie skladby alebo jej častí
23. Nahrávanie
22. Metronom
21. Porovnávanie midi súborov
20. Kopírovanie, vystrihovanie a odstraňovanie objektov
19. Vkladanie a mazanie pozícií
18. Notový režim a midi režim

Hodnotenie článku

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 1

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý

Možnosti


 Vytlačiť článok Vytlačiť článok

"17. Tlač nôt" | Prihlásiť/Registrovať | 0 komentárov
Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.

Ako anonymný užívateľ nemôžete posielať komentáre, prosíme zaregistrujte sa
NOTEDIT - midiworld for blinds
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.07 sekúnd