NOTEDIT - midiworld for blinds

20. Kopírovanie, vystrihovanie a odstraňovanie objektov
Publikované: Piatok, 20.09. 2013 - 18:00:00
Vec:
Notedit umožňuje kopírovať, vystrihovať aj odstraňovať noty, pozície, takty, bloky, tracky a časti trackov. Tieto časti skladby nazývame objekty. Objektom je teda to, čo chceme vystrihnúť či odstrániť. Pred samotnou operáciou preto musíme jasne určiť, s ktorým objektom chceme pracovať – či objektom má byť pozícia, takt alebo track. To urobíme cyklickým stláčaním klávesy F1. Následne stlačíme ctrl+C pre skopírovanie alebo ctrl+X pre vystrihnutie zvoleného objektu do schránky. Daný objekt pritom musí byť označený:
ak sme zvolili kopírovanie nôt, musí kurzor stáť na skutočnej note
ak sme zvolili kopírovanie pozície, musí kurzor stáť na platnej pozícii, teda nie na taktovej čiare
ak sme zvolili kopírovanie taktu, musí kurzor stáť v uzavretom takte
ak sme zvolili kopírovanie bloku alebo časti tracku, musí byť označený úsek skladby do bloku, teda klávesami ctrl F2 a ctrl F3 označíme začiatok a koniec úseku
ak sme zvolili kopírovanie tracku, musí byť kurzor umiestnený v tracku, ktorý má byť kopírovaný. Na presnej pozícii nezáleží.

Pri niektorých typoch kopírovania máme možnosť zvoliť medzi kopírovaním iba jedného tracku alebo vybraných trackov. Kým kopírovanie iba jedného tracku uskutočníme stlačením ctrl C, viaceré tracky skopírujeme klávesou ctrl + shift C. Táto možnosť je však dostupná iba pri kopírovaní pozícií, taktov a blokov. Ak kopírujeme notu alebo track, tak logicky nemá opodstatnenie voliť viaceré tracky. Po stlačení ctrl + shift + C sa otvorí okno, v ktorom zvolíme, ktoré tracky chceme kopírovať. Dostupné sú pritom iba tie tracky, v ktorých je nejaký notový záznam.
Rovnako postupujeme aj pri vystrihovaní.

Skopírovaný objekt vložíme na nové miesto pomocou klávesy ctrl + V. Jednotlivé typy kopírovania pritom fungujú takto:

Noty - pri kopírovaní nôt bude nota vložená kamkoľvek do platnej pozície. Môžeme teda notu kopírovať z jednej pozície alebo tracku do inej aj v inom tracku. Cieľová pozícia pritom nemusí byť prázdna. Nota bude vložená do tej pozície, na ktorej sme postavili kurzor. Ak v pozícii už sú nejaké noty, budeme programom vyzvaní, aby sme potvrdili, či chceme novú notu pridať k už existujúcim, alebo chceme pozíciu vymazať a notu vložiť ako novú.

Pozícia - pri kopírovaní pozície bude nová pozícia vložená do tej, kde sme vložili kurzor. Pozície pritom môžeme prenášať z tracku do iného tracku. Ak je cieľová pozícia iného typu ako zdrojová, budeme vyzvaní, aby sme potvrdili jej prepísanie.

Takt a blok - pri kopírovaní tohto typu budú na miesto, kde stojí kurzor, vložené nové pozície. Týmto spôsobom môžeme skopírovať celé refrény alebo časti skladby. Celý blok bude vložený pred miesto, na ktorom stojí kurzor. Pri tomto spôsobe nie je možné zamieňať tracky. Ak sme skopírovali iba úsek z druhého tracku, bude tento po vložení opäť v druhom tracku. Ide teda len o vertikálne presúvanie časti skladby.

Track alebo časť tracku - ide o horizontálne presúvanie tracku, alebo jeho časti, kedy budú noty z jedného tracku skopírované alebo presunuté do tých istých pozícií, ale v inom tracku.

Ak klávesou F1 zmeníme typ kopírovania, obsah schránky sa vymaže.

Podobným spôsobom môžeme zo skladby požadovaný objekt odstrániť, teda pozície, v ktorých sa predtým nachádzal zápis, budú nielen vymazané ale fyzicky odstránené a záznam za objektom sa prisunie na miesto pôvodného objektu. Odstránenie je možné len vtedy, ak je za objekt nastavená pozícia, takt alebo blok. Track alebo notu nie je možné odstrániť. Pre odstránenie objektu nastavíme klávesou F1 požadovaný objekt, označíme blok, ak je to potrebné a z menu Úpravy/Kopírovanie a vkladanie zvolíme položku Odstrániť. Pozor! Objekt bude odstránený, to znamená, že ak za objekt označíme takt, bude celý vymazaný a to vo všetkých trackoch a časť skladby za taktom sa prisunie na miesto vymazaného taktu. Táto funkcia je užitočná, ak chceme zo skladby kompletne odstrániť slohu, predohru a podobne.Tento článok si môžete prečítať na webe NOTEDIT - midiworld for blinds
http://www.notedit.stefankiss.sk

Tento článok nájdete na adrese:
http://www.notedit.stefankiss.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=49