NOTEDIT - midiworld for blinds

Aktuálna verzia

Aktuálna verzia: 2.0
Vydaná: 15. apríla 2012
Stiahnuté: 2920

Stiahnuť Notedit 2.0

Aktuálny snapshot

Aktuálny snapshot: 108
Vydaný: 14. januára 2014
Stiahnutý: 995

Čo je nové

Stiahnuť snapshot 108

Lilypond

Ak chcete pomocou Noteditu tlačiť noty,
stiahnite a nainštalujte si program Lilypond.

Domovská stránka programu Lilypond

Stiahnuť Lilypond

Kto je Online

Momentálne je 3 návštevníkov a 0 člen(ov) online.

Ponuka

Úvodná stránka

MIDI Encyklopédia

Napíšte nám

Kniha návštev

Odporučte nás

Kontakt

RSS

Seriály

Do útrob MIDI (14)

Notedit 3 (25)

Style creator (5)

Event editor (5)

Spolu 49

Na stiahnutie

Štýly (1)

Študijné texty (9)

Spolu 10

HľadaťPokročilé vyhľadávanie
Novinky v Snapshote

108

Opravený problém s prehrávaním tracku, ak je v ňom zapísaná iba jedna nota
Opravený problém s prehrávaním niektorých midi skladieb alebo trackov

107

Opravený problém s nadmernou spotrebou pamäte
Opravený problém s prehrávaním skladby od pozície kurzoru
Opravený problém s posúvaním skladby či tracku v midi režime
Navigačný príkaz "presun na najbližší tón" upravený tak, aby nastavil kurzor priamo na notu, aj keď je táto zapísaná ako poltón
Upravená funkcia nahrávania tak, aby Notedit už počas odpočítavania taktov zaznamenával nenotové príkazy. Ak je teraz spustené nahrávanie a nastavené odpočítavanie taktov, Notedit počas odpočítavania ešte nenahráva noty, no už nahráva riadiace príkazy, takže zmena nástroja či hlasitosti bude zaznamenaná.
Pridané instrument listy pre nástroje Yamaha PSR 630 a PSR 730
Pridaná funkcia opravy taktových čiar. Funkcia v notovom režime skontroluje celú skladbu a upraví taktové čiary tak, aby zodpovedali prednastavenej taktovej signatúre. Funkcia je dostupná z menu Úpravy/Skontrolovať takty
Pridaná funkcia undo (krok späť), ktorá pravidelne zálohuje rozpracovanú skladbu, takže je možné vždy sa o krok vrátiť a to až dovtedy, kým nebude zatvorený program, otvorený nový súbor alebo prepnuté zobrazenie na štýl alebo jeho časť.

106

Opravená chyba pri kopírovaní taktov a blokov,kedy bol na začiatku vložený prázdny takt.

105

Doplnená kompletná dokumentácia ku všetkým častiam programu
Doplnený prehľad klávesových skratiek (dostupný v menu Pomoc)
Pridaná podpora súborov STY
Opravená chyba pri prehrávaní primavolty
Opravené niektoré známe menšie problémy

104

Oprava názvoslovia v tóninách
Opravený problém s prehrávaním skladby a tracku od pozície kurzora

103

Pridaná funkcia odstraňovania

Pomocou tejto funkcie je možné odstrániť časti skladby. Funkcia je dostupná z menu Úpravy / Kopírovanie a vkladanie a funguje rovnako ako všetky ostatné funkcie v tomto menu, teda pred samotným odstránením je potrebné klávesou F1 zvoliť objekt odstránenia a potom objekt odstrániť.
Pomocou tejto funkcie logicky nie je možné odstraňovať notu ani track, či jeho časť. Funkcia je preto dostupná iba vtedy, ak je ako objekt kopírovania nastavená pozícia, takt alebo blok. Pri pozícii a takte budú pozícia i takt automaticky detekované, pri bloku musí byť nastavený začiatok a koniec bloku.
Ak sa v objekte nachádzajú nejaké dáta - teda noty alebo riadiace príkazy - program na to upozorní a vyžiada si povolenie pre pokračovanie. V prípade súhlasu bude objekt - teda všetky označené pozície - odstránený.
V prípade midi skladby automaticky dôjde k posunu zvyšnej časti skladby na časovej osi. Ak teda potrebujeme v skladbe ponechať tichý úsek, dané pozície je potrebné iba vymazať a nie odstrániť. Druhou možnosťou je pozície odstrániť a potom zvyšnú časť skladby posunúť pomocou funkcie Posúvanie.

102

Prepracované možnosti kopírovania, vystrihovania a vkladania.

Notedit teraz umožňuje kopírovať aj vystrihovať noty, pozície, takty, bloky, tracky a časti trackov.

Klávesou F1 určíme, čo chceme kopírovať, či notu, pozíciu, blok a podobne. Následne stlačíme CTRL+C pre skopírovanie alebo CTRL+X pre vystrihnutie zvoleného objektu do schránky. Daný objekt pritom musí byť označený:
ak sme zvolili kopírovanie nôt, musí kurzor stáť na skutočnej note
ak sme zvolili kopírovanie pozície, musí kurzor stáť na platnej pozícii, teda nie na taktovej čiare
ak sme zvolili kopírovanie taktu, musí kurzor stáť v uzavretom takte
ak sme zvolili kopírovanie bloku alebo časti tracku, musí byť označený úsek skladby do bloku, teda klávesami CTRL F2 a CTRL F3 označíme začiatok a koniec úseku
ak sme zvolili kopírovanie tracku, musí byť kurzor umiestnený v tracku, ktorý má byť kopírovaný. Na presnej pozícii nezáleží.

Pri niektorých typoch kopírovania máme možnosť zvoliť medzi kopírovaním iba jedného tracku alebo vybraných trackov. Kým kopírovanie iba jedného tracku uskutočníme stlačením CTRL C, viaceré tracky skopírujeme klávesou CTRL + SHIFT C. Táto možnosť je však dostupná iba pri kopírovaní pozícií, taktov a blokov. Ak kopírujeme notu alebo track, tak logicky nemá opodstatnenie voliť viaceré tracky. Po stlačení CTRL + SHIFT + C sa otvorí okno, v ktorom zvolíme, ktoré tracky chceme kopírovať. Dostupné sú pritom iba tie tracky, v ktorých je nejaký notový záznam.
Rovnako postupujeme aj pri vystrihovaní.

Skopírovaný objekt vložíme na nové miesto pomocou klávesy CTRL + V. Jednotlivé typy kopírovania pritom fungujú takto:

Noty - pri kopírovaní nôt bude nota vložená kamkoľvek do platnej pozície. Môžeme teda notu kopírovať z jednej pozície alebo tracku do inej aj v inom tracku. Cieľová pozícia pritom nemusí byť prázdna. Nota bude vložená do tej pozície, na ktorej sme postavili kurzor. Ak v pozícii už sú nejaké noty, budeme programom vyzvaní, aby sme potvrdili, či chceme novú notu pridať k už existujúcim, alebo chceme pozíciu vymazať a notu vložiť ako novú.

Pozícia - pri kopírovaní pozície bude nová pozícia vložená do tej, kde sme vložili kurzor. Pozície pritom môžeme prenášať z tracku do iného tracku. Ak je cieľová pozícia iného typu ako zdrojová, budeme vyzvaní, aby sme potvrdili jej prepísanie.

Takt a blok - pri kopírovaní tohto typu budú na miesto, kde stojí kurzor, vložené nové pozície. Týmto spôsobom môžeme skopírovať celé refrény alebo časti skladby. Celý blok bude vložený pred miesto, na ktorom stojí kurzor. Pri tomto spôsobe nie je možné zamieňať tracky. Ak sme skopírovali iba úsek z druhého tracku, bude tento po vložení opäť v druhom tracku. Ide teda len o vertikálne presúvanie časti skladby.

Track alebo časť tracku - ide o horizontálne presúvanie tracku, alebo jeho časti, kedy budú noty z jedného tracku skopírované alebo presunuté do tých istých pozícií, ale v inom tracku.

Ak klávesou F1 zmeníme typ kopírovania, obsah schránky sa vymaže.

101

Pridaná funkcia "Zarovnať dĺžku nôt".
V midi skladbách sa často stáva, že noty nemajú presnú dĺžku. Osminová či štvrťová nota nemá potrebný počet midi tikov. Pri prehrávaní to nemusí byť problém, ale pri tlači nôt môže takýto stav vadiť. Funkcia zarovnania dĺžky nôt zarovná všetky noty v tracku, alebo v bloku tak, aby ich dĺžka zodpovedala presnej dĺžke vzhľadom na definíciu štvrťovej noty v hlavičke midi súboru. Notedit pri tejto funkcii vykonáva analýzu, podľa ktorej sa pokúša zistiť správnu dĺžku noty.
Funkcia je dostupná v menu Midi.

Opravená chyba vo funkcii posúvania, ktorá pri posune tracku smerom dopredu pracovala nesprávne.

NOTEDIT - midiworld for blinds
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.04 sekúnd